Program festivala
28. Avgust
17:00 - Foto radionica - "Kompozicija u fotografiji"
Pored teoretskog dela imaćemo i vežbe iznenadjenja.
Mesto održavanja: Kulturna stanica "Barka"
13:00 - Otvaranje festivala
Mesto održavanja: Turistička organizacija Novog Sada, Trg Slobode 3
14:00 - Početak takmičenja
29. Avgust
9:00 - Foto radionica - "AKT"
Fotografisanje aktova. Dve grupe po 6 fotografa sa po dva modela pre podne i još dve grupe po 6 fotografa posle podne. Trajanje radionice je 3 sata.
20:00 - Početak žiriranja
24. Avgust
17:00 - Foto radionica - "Portret"
Pored teoretskog dela imaćemo i vežbe iznenadjenja.
Mesto održavanja: Kulturna stanica "Barka"
13:00 - Zatvaranje festivala
Proglašenje pobednika
Mesto održavanja: Tribina mladih KCNS
Katolička porta
30. Avgust
31. Avgust
01. Septembar
Takmičenje
Radionice

Schedule

Novi Sad 29. VIII - 01. IX 2024.
Thursday, August 29
9:00 - Photo Workshop / Nude
Friday, August 30
13:00 - Opening ceremony
14:00 - Start of super final competition
Saturday, August 31
14:00 - Closing competition
20:00 - Judging
Sanday, Septembar 01
13:00 - Closing ceremony
Monday, Septembar 02
17:00 - Photo Workshop / Portrait
Tuesday, Septembar 03
17:00 - Photo Workshop / Photography composition