Dobrodošli u našu politiku privatnosti.

Poštujući Vašu privatnost želimo da zaštitimo Vaše lične podatke. Da Vas upoznamo sa tim kako se brinemo o Vašim ličnim podacima kada koristite naš veb sajt.

1. ZNAČAJNE INFORMACIJE O NAMA

CILJ NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovaj veb sajt nije namenjen deci, i ni svesno ni na bilo koji drugi način ne prikupljamo podatke o deci.

Pažljivo pročitajte ovu politiku privatnosti zajedno sa drugim obaveštenjima o privatnosti ili pravilima u određenim situacijama kada prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke. Ovo je važno da znate kako i zašto koristimo bilo koji podatak o Vama.

VEZE SA TREĆIM STRANAMA (drugi sajtovi)

Naš veb sajt može imati veze ka drugim sajtovima, dodacima i aplikacijama. Klikom na ove veze, dozvoljavate trećim stranama da prikupljaju, ili dele podatke o vama. Ne kontrolišemo ove sajtove i nismo odgovorni za njihove politike privatnosti. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti svakog sajta koji posetite nakon napuštanja našeg sajta.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

Prilikom korišćenja našeg sajta, možemo prikupiti određene lične podatke, uključujući:

Vaše ime i prezime.

Vašu adresu, e-mail adrese i broj telefona.

Podatke koje sami ostavite na sajtu u vidu komentara ili utisaka o našem radu ili samom sajtu.

Tehničke podatke: IP adrese, vrste pretraživača koje koristite kao i sa kojih uređaja ste se konektovali na naš sajt.

Ne prikupljamo nijedne druge podatke o vama, uključujući rasnu, versku, seksualnu i drugu pripadnost.

U SLUČAJU DA NE ŽELITE DA DELITE PODATKE SA NAMA

Gde je to zakonom obavezno ili prema ugovornim uslovima, ako ne pružite tražene podatke, možda nećemo moći ispuniti ugovor ili pružiti određenu uslugu. O ovome ćete biti blagovremeno obavešteni.

NAČINI NA KOJI PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Direktna interakcija:
Možete nam pružiti podatke popunjavanjem obrazaca, slanjem pošte, telefonom ili e-poštom.
Od trećih strana:
Tehničke podatke možemo dobiti od trećih strana, poput Google-a i Facebook-a, koristeći kolačiće i piksele.

KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Opisali smo sve načine na koje planiramo koristiti vaše lične podatke i pravne osnove za to. Naši interesi su legitimni, a koristimo vaše podatke samo u skladu sa zakonom.

PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Vaši podaci će biti dostupni samo onima koji ih moraju imati zbog poslovnih razloga. Ne prosleđujemo ih drugim organizacijama.

MEĐUNARODNI PRENOS LIČNIH PODATAKA

Vaši podaci ostaju u Republici Srbiji i neće se koristiti ni u jednoj drugoj državi.

BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Preduzeli smo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili otkrivanja. Ograničavamo pristup podacima i obavezujemo sve koji ih obrađuju na poverljivost.

ČUVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje ciljeva za koje su prikupljeni. U skladu sa zakonom, određene informacije čuvamo duže.

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA

Imate prava prema Zakonu o zaštiti podataka, uključujući pravo na pristup, ispravku, brisanje, prigovor, ograničenje obrade, prenosivost podataka i opoziv saglasnosti.

Za ostvarivanje prava, možete nas kontaktirati na našem e-mailu: pharmahermeticrs@gmail.com

Imate pravo podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pre nego se obratite Povereniku, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo rešili vaše nedoumice.

ŠTA MOŽEMO TRAŽITI OD VAS

Da bismo potvrdili Vaš identitet i osigurali vaša prava, možemo zatražiti dodatne informacije od Vas. Ovo je sigurnosna mera kako bismo osigurali da se lični podaci ne dostavljaju neovlašćenim licima.
Politika privatnosti